Våra specialområden

Wolfbuilder är en kompetent och trevlig samarbetspartner med stort nätverk i branschen. Våra specialområden är dels det svenska kulturarvet med inriktning på byggnadsvård och dels hantverksservice. Wolfbuilder har stor erfarenhet av att utföra byggarbeten när kunden, vare sig det är en privatperson, hyresgäst eller ett företag, nyttjar fastigheten under byggtiden. Fastigheten anpassas efter ditt önskemål. Efter avslutat bygguppdrag åtar vi oss gärna att förvalta och på så vis fortsätta vårda din fastighet.

Nedan hittar du en sammanfattning av de tjänster vi erbjuder. Om det är någonting du undrar över så tveka inte att kontakta oss! 

Vaxholms_bio

Bygg

Vi bygger det du vill ha och renoverar det du vill bevara. Vi vårdar inre och yttre miljö genom okulär besiktning, åtgärdsplan och utförande.

Konsultation

Vi vägleder dig genom delar av eller hela byggprocessen med projektledning och byggkonsultation. Ring oss gärna för tips och råd.

Förvaltning

Vi förvaltar gärna din byggnad vare sig det är en privat fastighet eller kommersiella lokaler.